boven
RISC

RISC staat voor Registratie- en Informatiesysteem voor contractenbeheer. Dit betekent dat contracten op zodanige wijze geregistreerd worden, dat de meest uiteenlopende informatie hieruit kan worden gehaald. Een contract is hierbij een koppeling tussen een middel en derden aan wie het middel is verstrekt (in bruikleen of huur). Wanneer een contract wordt beëindigd, dan wordt het middel in depot geplaatst. Ook deze situatie wordt in RISC geregistreerd.

risc

Zowel eigen middelen als middelen in eigendom van derden kunnen worden geregistreerd. Hierbij kunnen derden via een inlogmoglijkheid ook in RISC hun eigen middelen raadplegen. Dus zowel uitstaande middelen als depotmiddelen kunnen online geraadpleegd worden.

In RISC wordt de hele historie van een middel vastgelegd. Aan wie het is verstrekt, waar het zich bevindt, welke aanpassingen er zijn gedaan. Alle gegevens kunnen in overzichten worden weergegeven of individueel worden bekeken. De managementinformatie wordt in grafieken weergegeven en kan worden samengesteld op basis van een opgegeven periode.

risc

Van alle middelen kunnen periodefacturen worden gemaakt. Door het opgeven van de factuurperiode wordt automatisch de factuur samengesteld. De factuurvoorwaarden kunnen bij de instellingen van de debiteur worden opgegeven. Daarnaast kunnen er ook individuele facturen worden gemaakt.

Verder kunnen gegevens zowel geëxporteerd als geïmporteerd worden in RISC vanuit diverse spreadsheetprogramma's.

Kortom; RISC is een efficiënt systeem waarbij op effectieve wijze gegevens worden vastgelegd. Hetgeen schaalvoordelen op operationele activiteiten oplevert, maar ook de samenstelling van de beslissingsondersteunende informatievoorziening wordt efficiënter.