lopen
Voetbalpool-programma waarbij punten aan deelnemers worden toegekend op basis van ingevulde uitslagen. Voor meer informatie klik hier . . . . . .

Een programma voor de registratie van personeelsgegevens. Deze gegevens worden zodanig geregistreerd, dat er op efficiënte wijze overzichten en managementinformatie kan worden gegenereerd. Voor meer informatie klik hier . . . . . .

Software vooral gericht op het vereenvoudigen van factureren voor kleinere ondernemers. Uitbreiding mogelijk met modules voor complete boekhouding. Voor meer informatie klik hier . . . . . .
boven
SIFAC
Registratie- en informatiesysteem voor contractenbeheer. Gegevens worden zodanig geregistreerd dat er op eenvoudige wijze overzichten en managementinformatie kan worden gemaakt. Ook is het mogelijk om eigenaars van beheerde middelen online inzicht te geven in hun bestand. Voor meer informatie klik hier . . . . . .
nmwkpool

boxsifac
boxeris

boven
ERIS
boxrisc

boven
NM WK-pool
boven
RISC